leerondersteuning spel als een detective

LEER SPELLEN ALS EEN DETECTIVE

Online leren spellen als een detective

Wil je de spelling in jouw klas een boost geven? Zoek je een methode om de remedial teaching van spelling vorm te geven? Wil je oefenen met spelling vanuit een auditief gerichte aanpak? Zoek dan niet verder, Spel als een detective biedt het allemaal!

Spel als een detective kan ingezet worden naast de reguliere spellingmethode in de klas, tijdens remedial teaching (zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepjes) en/of thuis (eventueel als huiswerk). De serie bestaat uit 30 lessen, waarin de spellingcategorieën van groep 4 en 5 aan bod komen. Iedere les bevat een instructievideo van ongeveer 15 minuten en daarnaast 4 korte dictees om gedurende de rest van de week te oefenen met spelling.

Voor een langer begeleidingsmoment kunnen de oefeningen per week gebundeld worden. We gaan uit van de auditieve kant van spelling (Wat hoor je in een woord? Aan welke spellingregel denk je dan?) met een visuele controle na het schrijven. Er is veel aandacht voor herhaling zodat de spellingregels goed ingeslepen worden. Dit doen we niet zomaar, maar als een echte detective.

De methode biedt ook wandplaten om op te hangen in de klas of praktijkruimte, een detectivekaart waarop de kinderen letters verzamelen tijdens iedere les en een map met daarin de extra dictees.

Hoe werkt spel als een detective

Spellen in de klas maar ook thuis

Spel als een detective kan ingezet worden naast de reguliere spellingmethode in de klas, tijdens remedial teaching (zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepjes) en/of thuis (eventueel als huiswerk).

DE SPELLINGDETECTIVE

Online leren spellen als een detective
margriet de spellingdetective

Mijn naam is Margriet Smit

Ik ben Margriet Smit en ik heb ‘Spel als een detective’ ontwikkeld. Ik ben 38 jaar en werk inmiddels meer dan 15 jaar in het basisonderwijs, waarvan ik de afgelopen 5 jaar onder andere spelling RT heb verzorgd aan de kinderen van groep 4 en 5.

Daarnaast werk ik als intern begeleider, psychodiagnostisch specialist in het onderwijs en heb ik mijn eigen praktijk voor remedial teaching en onderzoek naar leerproblemen in Hoofddorp.

Lees verder…

ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS

Online leren spellen als een detective

Lees wat gebruikers van het online spellingprogramma Spel als een detective vinden.

HET LAATSTE SPELLINGSNIEUWS

Online leren spellen als een detective

Als een echte detective leren spellen

De oefeningen zijn gebaseerd op de ‘spellingdetective’. Tijdens het leerproces moeten de kinderen namelijk veranderen

Bij het online spellingprogramma Spel als een detective krijgen de kinderen van groep 4 en 5 instructie over

Zo kan je ervoor kiezen om de filmpjes klassikaal op het
Lees Meer

Slechts 10-15 minuten per dag

Het lesprogramma is al overvol, daarom gaat het spellingprogramma Spel als een detective uit van een tijdsinvestering van slechts 10 tot 15
Lees Meer

EEN GRATIS PROEFLES PROBEREN?