Instructie via online filmpjes en oefendictees

Instructie via online filmpjes en oefendictees

Bij het online spellingprogramma Spel als een detective krijgen de kinderen van groep 4 en 5 instructie over

een nieuwe spellingcategorie via een filmpje dat online bekeken kan worden. De spellingregel wordt uitgelegd en er worden verschillende oefeningen mee gedaan. De kinderen schrijven ondertussen mee op hun wisbordje en kijken hun eigen werk direct na.

De lessen worden afgesloten met een herhalingsoefening, waarbij de verschillende spellingcategorieën aan bod komen en nogmaals kort worden uitgelegd.
Gedurende de rest van de week volgen er korte oefendictees waarin de verschillende spellingcategorieën herhaald worden.

Deze oefendictees kunnen ook gebundeld worden om aan te bieden tijdens een langer begeleidingsmoment.

Margriet
Margriet
Hoi. Ik ben Margriet Smit en ik heb ‘Spel als een detective’ ontwikkeld. Ik ben 38 jaar en werk inmiddels meer dan 15 jaar in het basisonderwijs, waarvan ik de afgelopen 5 jaar onder andere spelling RT heb verzorgd aan de kinderen van groep 4 en 5.