OVER SPEL ALS EEN DETECTIVE

Online leren spellen als een detective

Ik ben Margriet Smit en ik heb ‘Spel als een detective’ ontwikkeld. Ik ben 41 jaar en heb meer dan 15 jaar in het basisonderwijs gewerkt, waarvan ik 5 jaar lang onder andere remedial teaching op het gebied van spelling heb verzorgd aan de kinderen van groep 4 en 5.

Daarnaast heb ik gewerkt als intern begeleider, psychodiagnostisch specialist in het onderwijs en heb ik mijn eigen praktijk voor onderzoek naar leerproblemen in Hoofddorp.

Ik wilde graag de ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van spellingonderwijs bundelen tot een cursus die zowel in de klas als thuis ingezet kan worden om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen en mijn kennis te delen.

margriet de spellingdetective

VOOR WIE IS SPEL ALS EEN DETECTIVE BEDOELD?

Online leren spellen als een detective

Het spellingprogramma richt zich op de spellingcategorieën van groep 4 en 5 en is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit deze groepen. Maar ook een sterke leerling uit groep 3 of een wat minder sterke leerling uit een hogere groep kan het programma prima volgen. De lessen kunnen met de gehele klas gevolgd worden, bijvoorbeeld op het digibord.

Ook is het geschikt voor remedial teaching of begeleiding in een kleine groep, de filmpjes kunnen dan bekeken worden op een laptop of tablet. Wil je kinderen thuis spelling laten oefenen vanuit een auditieve aanpak? Zet spel als een detective dan in als huiswerk. Het enige dat een leerling nodig heeft om de lessen te kunnen volgen is een wisbordje.

HOE WERKEN DE ONLINE LESSEN

Online leren spellen als een detective

‘Spel als een detective’ is een remediërende spellingmethode die bestaat uit 30 lessen van een week. Iedere week bestaat uit een introductiefilmpje van ongeveer 15 minuten waarin de betreffende spellingcategorie wordt uitgelegd. Gedurende de rest van de week volgen er nog 4 korte begeleidingsmomenten waarop de spellingcategorie herhaald wordt en de verschillende spellingcategorieën door elkaar aan bod komen. Deze lessen zijn te vinden in de map van het basispakket en het pluspakket.

Het spellingprogramma gaat uit van een auditieve aanpak, waarbij de woorden wel worden opgeschreven en visueel worden gecontroleerd.

Bij het basispakket en het pluspakket wordt ook een vergrootglas geleverd, dat in de klas gebruikt kan worden om de beurten te verdelen tijdens het begeleidingsmoment. De woorden die geoefend worden tijdens het filmpje worden geschreven op een wisbordje. De woorden uit de extra begeleidingsmomenten kunnen worden geschreven in een schriftje of op het spellingbewustzijnformulier dat als bonus meegeleverd wordt in de map van het basispakket en het pluspakket.

Verder bevatten het basispakket en het pluspakket wandplaten met daarop de spellingdetective en woordenhakker, om de kinderen te helpen herinneren aan de stappen die ze moeten nemen. Daarnaast worden de ei-plaat en au-plaat erbij geleverd om op te hangen in de klas en te bespreken met de leerlingen. In iedere les verzamelen de kinderen een letter, die ze schrijven op hun detectivekaart. Wanneer alle lessen gevolgd zijn volgt hieruit een zin.