Gebruik het programma individueel of groepsgewijs

Het spellingprogramma Spel als een detective kan op verschillende manieren ingezet worden. Zo kan je ervoor kiezen om de filmpjes klassikaal op het digibord te laten zien. Alle kinderen uit groep 4 en/of 5 doen mee met de opdrachten, schrijven de woorden op hun wisbordje en krijgen vervolgens een visuele controle van de fout en uitleg over de betreffende spellingregel. Gedurende de rest van de week worden korte dictees afgenomen om de spellingregels te herhalen.

Het programma kan ook worden ingezet tijdens de RT van spelling, individueel of in een klein groepje. Dit is ook handig wanneer de extra spellingbegeleiding wordt gegeven door bijvoorbeeld een onderwijsassistent. De filmpjes kunnen gekeken worden via een computer, laptop, digibord of iPad. Tijdens de opdrachten heb jij zelf de handen vrij om sommige kinderen extra te assisteren en te observeren hoe ze de verschillende opdrachten maken. Hier kan je dan later weer op inspelen tijdens jouw begeleiding. Je kan ervoor kiezen om de dictees van de andere dagen te bundelen tot een langer begeleidingsmoment waarin de verschillende spellingregels worden herhaald.

De kinderen kunnen ook thuis toegang krijgen tot de filmpjes om deze te gebruiken als huiswerk. Anders dan de meeste methodes gaat het huiswerk daardoor ook uit van een auditieve aanpak. Ouders kunnen eventueel de overige oefeningen samen met hun kind maken, de uitleg van de verschillende spellingregels staat bij de dictees zodat iedereen goed op elkaar aan blijft sluiten qua terminologie. Het enige dat de kinderen nodig hebben om mee te kunnen doen is een wisbordje en de detectivekaart!