Als een echte detective leren spellen

De oefeningen zijn gebaseerd op de ‘spellingdetective’. Tijdens het leerproces moeten de kinderen namelijk veranderen in een echte detective.Ze gaan op zoek naar de moeilijkheid in woorden, naar welke spellingcategorie erin verstopt zit. Dit is een bewustwordingsproces waarbij de kinderen echt leren luisteren naar de woorden.

Het programma gaat uit van een auditieve aanpak. Daarna volgt er een visuele controle nadat de kinderen de woorden op hun wisbordje hebben opgeschreven.
Tijdens de lessen kan het vergrootglas doorgegeven worden om de beurten tussen de kinderen te verdelen. De kinderen benoemen de moeilijkheid van een woord en krijgen hierop feedback van de leerkracht. Vervolgens worden de woorden opgeschreven en gecontroleerd.

De verschillende spellingcategorieën van groep 4 en 5 worden telkens herhaald om ervoor te zorgen dat ze goed beklijven.