Een tijdsinvestering van slecht 10-15 minuten per dag

Het lesprogramma is al overvol, daarom gaat het spellingprogramma Spel als een detective
uit van een tijdsinvestering van slechts 10 tot 15 minuten per dag. Iedere week begint met een instructiefilmpje op de eerste dag van maximaal 15 minuten. De kinderen schrijven gedurende het filmpje mee op hun wisbordje en controleren direct hun eigen werk.

Op de overige dagen van de week neemt de leerkracht korte oefendictees af, waarbij de kinderen ook direct hun werk kunnen nakijken en uitleg krijgen over de betreffende spellingcategorie. De leerkracht of onderwijsassistent kan dit aanbieden in maximaal 10 minuten. Een minimale tijdsinvestering voor een maximaal resultaat!